Назад

Как да изготвите бизнес план, ако сте стартиращ бизнес

Искате ли да увеличите шансовете стартирането на вашия бизнес да бъде успешно начинание? 

Най-лесният начин да опростите работата по написването на бизнес план е да започнете с шаблон за бизнес план.

Вече инвестирате време и енергия в усъвършенстване на вашия бизнес модел и планиране на стартирането на бизнеса ви – няма нужда тепърва да откривате топлата вода, когато става въпрос за съдаване на вашия план. Вместо това, за да помогнете за изграждането на пълен и ефективен план, разчитайте на изпитани във времето структури, създадени от предприемачи и стартиращи фирми, които са били преди вас. 

Какво трябва да включва нашия шаблон на бизнес план за стартиращ бизнес?

Този шаблон е предназначен да гарантира, че сте обмислили всички важни аспекти на стартирането на нов бизнес. Той има за цел да помогне на собствениците на нов бизнес и предприемачите да обмислят пълния обхват на управлението на бизнес и да идентифицират функционални области, които може случайно да са пропуснали.

Ако целта ви с бизнес план за финансиране, консултирайте се с организации – обикновено банки или инвеститори – за да видите дали имат шаблони за бизнес план, които можете да следвате, за да увеличите максимално шансовете си за успех.

Нашият безплатен шаблон за бизнес план включва седем ключови елемента, които обикновено се срещат в традиционния формат на изготвянето на бизнес план:

 • Изпълнително резюме: Разделът с описание на вашето резюме ще обхваща вашия мениджърски екип, бизнес цели и стратегия и друга основна информация за бранда ви. Можете да обмислите да мисията на вашата организация тук.
 • Анализ на пазара: Добре проученият бизнес план трябва да анализира и пазара, който се надявате да достигнете с вашата бизнес идея. Този раздел включва всичко от прогнозния размер на пазара до вашите целеви пазари и конкурентно предимство. Тук е необходимо да извършите анализ на конкуренцията на вашата индустрия и да обърнете внимание на силните и слабите страни на конкурентите.
 • Продукти и услуги: Какво продавате и най-важните характеристики на вашите продукти или услуги. Той също така ще включва всякакви планове за интелектуална собственост, като заявки за патенти или авторски права. Ако правите проучване на пазара за нови продуктови линии, това ще се покаже в този раздел на вашия бизнес план. 
 • Маркетингов план: Как възнамерявате да разгласите бизнеса си и какви стратегически решения сте взели относно вашата стратегия. Той също така обхваща демографските данни на потенциалните клиенти, план за продажби.
 • Логистичен и оперативен план: Всичко, което трябва да се случи, за да превърнете вашите суровини в продукти и да ги предоставите в ръцете на вашите клиенти, ако разполагате с производство на продукт. За услугите тази точка би изглеждала малко по-различно.
 • Финансов план: Важно е да включите поглед към вашите финансови прогнози, включително прогнози за приходите и разходите. Този раздел включва шаблони за три ключови финансови отчета: отчет за доходите, баланс и отчет за паричните потоци. тук можете също така да включите бизнес заем не и каква стойност ще бъде той. 

В нашия шаблон за бизнес план всеки раздел включва преглед на най-важната информация, която трябва да се покрие, и насоки как да подходите към писането и проучването на всеки от тях.

Пример за семпъл бизнес план

Форматът на лесен бизнес план е съкратена версия на вашия по-подробен бизнес план. Полезно е, когато променяте бизнес плана си за конкретна аудитория, като инвеститори или нови служители. 

Известен също като бизнес план от една страница, той включва само най-важната информация, която трябва да знаете, като например:

 • Описание на компанията
 • Доставчици
 • Вашия екип
 • Клиентски сегменти
 • Маркетингов план

Добрият бизнес план ви помага да работите успешно

Ние разбираме, че е изкушаващо от ваша страна или понякога смятате за загуба на време това да подготвите бизнес план на вашия стартиращ, но отделянето на време да подготвите бизнес план и да напишете мислите си на хартия ви позволява да предвидите редица полезни неща:

 • Тествайте бизнес идеите си. Независимо дали имате една бизнес идея или много, бизнес плановете могат да направят една идея по-осезаема, помагайки ви да видите дали е наистина изпълнима. 
 • Планирайте следващата си фаза. Независимо дали целта ви е да започнете нов бизнес или да подготвите разтежа на съществуващ бизнес, бизнес планът може да ви помогне да разберете какво трябва да се направи и да идентифицирате пропуските.
 • Изяснете маркетинговата стратегия, целите и тактиката. Писането на бизнес план може да ви покаже следващите стъпки, за да предприемете следващата крачка в бизнеса си. Може също така да ви помогне да стесните стратегията си и да идентифицирате ясни стратегии, които ще ви помогнат в текущия ви бизнес.
 • Обхват на необходимата работа. Без конкретен план преразходите и забавянията са почти сигурни. Бизнес планът може да ви помогне да видите пълния обхват на работата, която трябва да свършите, и съответно да коригирате вашите инвестиции – време и пари.
 • Наемане и изграждане на партньорства. Когато имате нужда от подкрепа от бизнес партньори, особено в ранните етапи на вашия бизнес, ясно написан бизнес план е един от най-добрите инструменти, който ще бъде на ваше разположение. Бизнес планът предоставя поглед върху вашите цели на бизнеса, като позволява на партньорите да преценят сами, дали са съгласни с вашата визия или не.
 • Осигурени средства. Търсенето на финансиране за вашия бизнес – независимо дали от рисков капитал или финансови институции – е една от най-честите причини за създаване на бизнес план.

Съвети за създаване на успешен бизнес план

Има някои стратегически насоки на високо ниво извън съветите, които могат да ви помогнат да напишете ефективен, пълен план, като същевременно минимизирате натовареността.

 • Ако пишете бизнес план за себе си, за да получите яснота относно вашите идеи и вашата индустрия като цяло, може да не е необходимо да включвате детайли, който бихте включили в професионлен бизнес план, който искате да изпратите на потенциален инвеститори. Знаейки кой ще прочете вашия план ще ви помогне да решите колко време да отделите за него.
 • Представете целите си. Разбирането на целите на вашия план може да ви помогне да зададете правилния бизнес обхват. Ако целта ви е да използвате плана като пътна карта за растеж, може да инвестирате повече време в него, отколкото ако целта ви е да разберете какво прави новата ви конкуренция на пазара.
 • Изгответе го стъпка по стъпка. Писането на документ от 10 до 15 страници може да ви откаже и отегчи, така че опитайте да напишете бизнес плана си раздел по раздел. Изберете няколко раздела, в които се чувствате най-уверени, и започнете оттам – можете да започнете със следващите няколко раздела, например. Напишете бележки с точки във всеки раздел, преди да започнете да пишете, за да организирате мислите си и да рационализирате процеса на писане.

След като свършите стратегическата работа, е време да я приложите в действие и да напишете своя план. 

Увеличаване на вашите усилия за бизнес планиране

Планирането е от ключово значение за финансовия успех на всеки тип бизнес, независимо дали сте стартиращ бизнес, организация с нестопанска цел или корпорация.

За да сте сигурни, че усилията ви са съсредоточени върху най-ценните точки от собственото ви бизнес планиране, като изясняване на вашите бизнес цели, определяне на стратегия и разбиране на целевия пазар и конкурецията, стартирайте с вече изготвен шаблон.Често задавани въпроси в шаблон на бизнес план

Каква е целта на бизнес плана?

Целта на вашия бизнес план е да опишете нова или съществуваща бизнес възможност. Той изяснява бизнес стратегията, маркетинговия план, финансовите прогнози, потенциалните доставчици и повече информация за компанията.

Как да напиша прост бизнес план?

 1. Изберете формат на бизнес план, като традиционен или бизнес план от една страница. 
 2. Намерете шаблон за бизнес план.
 3. Прочетете примерен бизнес план.
 4. Попълнете разделите на вашия шаблон за бизнес план.

Какви са 7-те раздела на бизнес плана?

 • Изпълнително резюме
 • Описание на компанията 
 • Анализ на пазара 
 • Продукти и услуги
 • Маркетингова стратегия
 • Логистичен и оперативен план
 • Финансови отчети и прогнози

Как се пише бизнес план?

 • Резюме: Представете кратък преглед на вашия бизнес, продукти/услуги, цели и планове за постигане на тези цели
 • Описание на компанията : Обяснете вида на бизнеса, в който се занимавате, къде се намирате и какво предлагате
 • Анализ на пазара : Проучете вашата индустрия, целеви пазар и конкуренти, за да получите представа за възможностите и заплахите, които могат да засегнат вашия бизнес
 • Организация и управление : Опишете организационната структура на вашия бизнес, включително ръководство и служители
 • Услуга или продуктова линия : Обяснете какви продукти или услуги предлагате, как те са уникални и как ще отговорят на нуждите на вашите клиенти
 • Маркетинг и продажби : Опишете как планирате да рекламирате и продавате вашите продукти/услуги, реклама и уебсайт
 • Искане за финансиране : Обяснете капитала, от който се нуждаете, за да започнете или разширите бизнеса си, как планирате да го използвате и как планирате да го изплатите
 • Финансови прогнози : Предоставете прогноза за вашите очаквани приходи и разходи през следващите три до пет години
 • Приложение : Включете всяка допълнителна информация, която ще подкрепи вашия бизнес план, като автобиографии, договори за наем, договори и мостри на продукти

Надяваме се тази статия да помогне на стартиращи и вече съществуащи бизнеси. Но не забравяйте, че в днешния бързоразвиващ се и дигитален свят, клиентите ви трябва да ви откриват, и тук идваме с помощта за изработка на уеб сайт и онлайн магазин, както и с маркетингови стратегии, анализ на конкуренция за един стартиращ бизнес и съществуващ бизнес.

Този уеб сайт използва бисквитки, за да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване Политика за бисквитки